Disclaimer

Op deze pagina vindt je the disclaimer van Boost-Restyling, zoals deze beschikbaar is gesteld door Irma Meulman.

In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan je aanbieden.

Intellectueel eigendom en auteursrecht

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BOOST-Restyling is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Boost-Restyling.

Een aantal van de gebruikte beelden in de collages / moodboards zijn geen eigendom van BOOST-Restyling, deze zijn alleen gebruikt ter inspiratie. We doen onze uiterste best de rechtmatig eigenaars van deze afbeeldingen te benaderen, dat is niet in alle gevallen mogelijk. Mocht je er bezwaar tegen hebben dat een afbeelding op Boost-restyling.nl getoond wordt en kun je aantonen dat je de rechtmatig eigenaar bent, neem dan a.u.b. contact op met info@boost-restyling.nl.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan geldt dat wij streven naar mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan een herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract of overeenkomst met BOOST-Restyling te mogen claimen of te veronderstellen.

BOOST-Restyling streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanning de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en /of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.